Geplaatst door op 30 January 2014

Milo_www_kleur

Digitale technologie verandert ons leven. Ze zet de economie op z’n kop en beïnvloedt onze relaties. Ze verandert onze omgangsvormen en ons beeld van onszelf. Ze heeft effect op de gezondheidszorg, het onderwijs, de wetenschap en de politiek. Wie kan zich nog onttrekken aan haar opmars?

Sommigen mensen moeten niets hebben van vindingen als de Google bril. Iedereen tuurt alleen maar in z’n mobieltje en vergeet de rest, zeggen ze. Is dat nu vooruitgang? Ze zijn sceptisch over de verworvenheden van het digitale tijdperk.

Je hebt ook enthousiastelingen die elke technologische vernieuwing dankbaar omarmen. Ze zien het internet als een grote verrijking van hun leven en kunnen niet wachten tot de computer steeds meer problemen gaat oplossen.

En er is een – grote – groep die de schouders ophaalt. Technologie schrijdt nu eenmaal voort, niets aan te doen. Ze zitten heus op Facebook en kopen misschien zelfs een stofzuigerrobot. Maar ze staan zelden stil bij de gevolgen.

Die houding past in een maatschappelijke klimaat waarin technologie min of meer als een gegeven wordt beschouwd. Het is geen onderwerp van politiek debat. We kunnen de ontwikkelingen toch niet kunnen bijbenen, laat staan begrijpen, zo wil het gevoel. Onwetendheid is algemeen verexcuseerd. Wie weet waar de digitale revolutie toe leidt, mag het zeggen.

Dat is een onnodig gemis. Er wordt wel degelijk op internationale schaal nagedacht over de maatschappelijke impact van technologie. Dit blog put daar uit. Er wordt overal geëxperimenteerd met nieuwe vindingen. Er worden ervaringen opgedaan en lessen geleerd. Deze inzichten leiden tot belangrijke vragen over de toekomst van de mensheid, die niet enkel door deskundigen maar door alle burgers zouden moeten worden beantwoord. Dit blog wil er verslag van doen. Het wil kennis en inzicht aanreiken, zodat we beter begrijpen hoe technologie ons leven beïnvloedt. Dit alles geschiedt onder het beslag van voortschrijdend inzicht. Pas achteraf blijkt vaak welke onderstroom voor de echte verandering heeft gezorgd. In dat opzicht is de digitale revolutie pas net begonnen.

Food for thought

Onsdigitaleleven.nl is een journalistiek project van Yvonne Zonderop, begonnen uit nieuwsgierigheid naar de maatschappelijke impact van het internet. Zoals het journalistiek betaamt, baseert dit blog zich op een eigen, onafhankelijke selectie van informatie uit internationale bronnen en op interviews met deskundige onderzoekers en denkers. Het wil belangstellenden informeren en aan het denken zetten over de gevolgen van de digitale revolutie voor mens & maatschappij.

Wie zo’n groot terrein wil bestrijken kan gemakkelijk worden verdacht van  megalomane trekjes. Laat dus gezegd zijn dat dit blog in de verste verte niet streeft naar een compleet overzicht van de stand van zaken. Het wil een aantal thema’s aandragen die van belang zijn. Het is gewoonweg interessant om te proberen te begrijpen welke omslag wij beleven en een enkel idee aan te dragen hoe we deze revolutie in ons voordeel kunnen aanwenden.

Serie

In de Groene Amsterdammer verschijnt vanaf januari 2014 een serie verhalen en interviews onder de titel Ons digitale leven. Het startschot van de serie (een essay) is inmiddels verschenen.

Volg Yvonne Zonderop op Twitter om op de hoogte te blijven
Beeld: Milo