linkedin-zonderop

Yvonne Zonderop is onafhankelijk journalist, gespreksleider en bestuurder.

Ze is vaste medewerker van De Groene Amsterdammer en columnist bij de SER. Ze is lid van de Raad van Commissarissen van de FD Mediagroep en journalistiek toezichthouder bij de NOS. Ze is bestuurslid bij De Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie, en bij De Onderzoeksredactie. Ook is ze lid van de Raad van Advies van hard//hoofd, online tijdschrift voor kunst en journalistiek.

Yvonne was adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ze was initiatiefnemer van De Agenda, een project dat lezers van de Volkskrant en deskundigen met elkaar in gesprek bracht. Ze schreef het boekje Polderen 3.0, Nederland en het algemeen belang, en het essay The roots of contemporary populism in The Netherlands’, in 2013 gepresenteerd in het Britse parlement.

Als onafhankelijk onderzoeker en adviseur leidde Yvonne Zonderop recentelijk onder meer een focusgroep van de commissie Brakman die adviseerde over een toekomstbestendige publieke omroep. Samen met een collega deed zij onderzoek bij de redacties van een mediabedrijf in Nederland.

Yvonne Zonderop is een ervaren gespreks- en debatleider, goed in het ordenen van het gesprek en het stimuleren van inhoudelijke gedachtenwisseling.  Zij leidde in de afgelopen twee jaar debatten voor onder meer: het John Adams Institute, het Humanistisch Verbond, FNV Bondgenoten, Netwerk Democratie, VU Connected, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Provincie Zuid Holland, de SER en De Nieuwe Poort.

Yvonne Zonderop houdt tevens inleidingen, gesproken columns en presentaties op verzoek. Ze helpt desgewenst mee bij de inhoudelijke invulling van conferenties en trainingen. Ze sprak de afgelopen twee jaar onder meer op gelegenheden van de Bilderberg Conferentie, vereniging Power, debatcentrum Tumult, de Universiteit Wageningen, en de ISVW.

Eerder was zij co-referent bij de jaarlijkse SER/Verwey-Jonkerlezing, inleider bij de Brits/Nederlandse Apeldoorn Conferentie in Belfast, spreker bij de uitreiking van de Rietveldprijs in Utrecht en bij de Gelderse Prijs voor Ruimte en Kwaliteit in Arnhem.

Contact opnemen